Aria de acoperire a serviciilor juridice prestate de Moţec Ştefan – Cabinet de avocat pentru clienţii săi, respectiv a consultaţiilor juridice şi a reprezentării în faţa instanţelor de judecată, a executorilor judecătoreşti, a altor instituţii publice locale sau centrale, precum şi a partenerilor comerciali, este una naţională. În acest sens, puteţi vedea o hartă interactivă a României unde sunt evidenţiate localităţile în care am prestat în mod efectiv şi direct servicii juridice pentru clienţii noştri.

+40 356 179 038

office@avocatmotec.ro

ARHIVA ELECTRONICĂ → www.aegrm-timis.ro

Mergi la prima pagină.

MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

"Ca semn al aprecierii serviciilor, cu acordul d-voastră, vă informăm că vom recomanda şi în viitor serviciile juridice prestate de către cabinetul d-voastră de avocatură partenerilor noştri din Slovacia care vor decide să desfăşoare activităţi comerciale în România."

Traduceri autorizate și profesionale (cehă/română)

Copyright © 2007 - Moțec Ștefan - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii.

ACASĂ PREZENTAREA CABINETULUI SERVICII OFERITE REFERINȚE CLIENȚI CONTACT

Tribunalul Timiș a decis că autoritatea publică fiscală nu poate deroga de la interesul public ocrotit de Legea nr. 544/2001

Furnizarea informaţiilor publice sau având caracter public se regăseşte în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, care de principiu, recunoaşte accesul liber şi neîngrădit a oricărei persoane la orice informaţie de interes public. Accesul la informaţiile publice reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoanele fizice sau juridice şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale.

Tribunalul Timiş a hotărât că, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate de reclamant prin adresa din 13.10.2014, în situaţia în care instituţia pârâtă nu a dat curs solicitării reclamantului de comunicare a informaţiilor de interes public, în termenul prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 şi nici nu a comunicat un eventual refuz motivat, situaţie în care devin incidente dispoziţiile art. 22 alin. 1 din lege.

Prin acţiune, reclamantul a solicitat obligarea Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş să furnizeze informaţii de interes public, solicitate de reclamant prin adresa din 13.10.2014 întemeiate pe Legea nr. 544/2001. Furnizarea de informaţii a avut ca subiect de interes public local şi nu numai, contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în special, cele de sănătate datorate de persoane fizice, având în vedere preluarea responsabilităţii colectării şi administrării acestor contribuţii de către instituţia financiar – fiscală, urmare a modificărilor legislative intervenite prin O.U.G. nr. 125/2011. Instituţia publică nu a răspuns la solicitarea reclamantului în interiorul termenului prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, caz în care reclamantul considerându-se vătămat în dreptul de acces la informaţii cu caracter public, s-a adresat cu plângere secţiei de contencios administrativ a Tribunalului Timiş.

Demersul reclamantului a avut în vedere posibilitatea legală de a primi răspuns la informaţiile publice solicitate conform adresei din 13.10.2014 (publicată în extras) din dublă calitate, respectiv, de cetăţean şi de contribuabil, subiect fiscal în materie de impozite şi contribuţii datorate de persoanele fizice care dobândeşte venituri din activităţi independente (în speţă, de avocat). În proces, instituţia intimată s-a apărat în sensul că reclamantul nu a făcut dovada de persoană vătămată şi nu a dovedit un drept sau interes legitim pentru cererea formulată cu privire la informaţiile publice, situaţie în care, acţiunea reclamantului nu a fost dovedită. De altfel, instituţia publică a prezentat instanţei de recurs, Curtea de Apel Timişoara, care a respins recursul intimatei în ce priveşte solicitarea de comunicare a informaţiilor publice, menţinând hotărârea Tribunalului Timiş, că demersul reclamantului este nejustificat şi în mod vădit şicanatoriu. Aşadar, autoritatea publică fiscală a invocat în faţa instanţei că nu se face vinovată de necomunicarea informaţiilor solicitate de reclamant, întrucât în viziunea instituţiei s-a aflat în imposibilitatea de a respecta termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 şi constatate de către prima instanţă că fiind încălcate, în condiţiile în care nu deţine informaţii statistice cu privire la solicitările reclamantului, iar instanţa de fond nu a avut în vedere complexitatea informaţiilor solicitate, numărul de contribuabili din judeţul Timiş, solicitările reclamantului implicând centralizarea informaţiilor solicitate de la toate birourile, serviciile şi structurile care sunt implicate în gestionarea contribuţiilor debite şi accesorii, emiterea actelor de impunere, colectare, executare silită, fişa pe plătitor persoane fizice, soluţiile privind contestaţiile solicitate, stadiu dosare judiciare, cheltuieli de judecată la care a fost obligată instituţia, etc.

Aşadar, instituţia fiscală a motivat că de fapt nu poate fi obligată la furnizarea de informaţii publice pentru că este în imposibilitate să le comunice, cu alte cuvinte, Legea nr. 544/2001 nu i se aplică acestei instituţii, întrucât ar beneficia de “imunitate de jurisdicţie publică în materie de furnizarea informaţiilor publice în favoarea contribuabililor/cetăţenilor acestei ţări”.

Soluţia instanţei este definitivă şi executorie, administraţia financiar – fiscală fiind obligată să facă publice informațiile pe care le-a solicitat reclamantul, respectiv modul de gestionare a creanţelor fiscale de către DGFP Timişoara pe care le-a preluat în anul 2012 de la Casa de Sănătate, constând în contribuțiile sociale de sănătate aferente PFA-urilor, avocaților, notarilor etc..

În județul Timiș (și nu numai) este o practică la scară largă potrivit căreia, datorită unor erori în sistem, sunt notificaţi și executaţi silit „debitori” pentru niște datorii care în realitate nu există; mai mult, ignorându-se dovezile de stingere a obligaţiilor fiscale prezentate de contribuabili în procedura recursului graţios, urmare a acţiunilor în contencios administrativ – fiscal şi a contestaţiilor la executate, instituţia publică cade în pretenţii în marea majoritate a litigiilor, fiind obligată la cheltuieli de judecată. Chiar dacă instanţele anulează actele de executare silită, constatând că nu există creanţe fiscale în favoarea instituţiei, la scurt timp autoritatea fiscală emite o altă somație, un alt act de executare, (inclusiv pentru accesorii), creându-se un lanţ vicios de natură să prejudicieze grav drepturile contribuabililor (atât a celor direct implicați, cât și la modul general, având în vedere că sunt risipiți bani publici care sunt colectați de la toți contribuabilii acestei țări, fie că este vorba de persoane fizice sau persoane juridice).

Dată fiind hotărârea instanţei şi după ce ni se vor comunica informațiile de către autoritatea publică, vi le vom putea pune la dispoziție tuturor! Cert este că Tribunalul Timiş a avut în vedere că de la interesul public ocrotit de Legea nr. 544/2001 nu se poate deroga, indiferent de denumirea şi renumele autorităţii publice care refuză să comunice informaţii publice.


Avocat Lăcătuș Igor

MOȚEC ȘTEFAN – Cabinet de avocat

« Mergi înapoi la toate articolele.

Română

English

Čeština