Aria de acoperire a serviciilor juridice prestate de Moţec Ştefan – Cabinet de avocat pentru clienţii săi, respectiv a consultaţiilor juridice şi a reprezentării în faţa instanţelor de judecată, a executorilor judecătoreşti, a altor instituţii publice locale sau centrale, precum şi a partenerilor comerciali, este una naţională. În acest sens, puteţi vedea o hartă interactivă a României unde sunt evidenţiate localităţile în care am prestat în mod efectiv şi direct servicii juridice pentru clienţii noştri.

+40 356 179 038

office@avocatmotec.ro

ARHIVA ELECTRONICĂ → www.aegrm-timis.ro

Mergi la prima pagină.

MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

"Ca semn al aprecierii serviciilor, cu acordul d-voastră, vă informăm că vom recomanda şi în viitor serviciile juridice prestate de către cabinetul d-voastră de avocatură partenerilor noştri din Slovacia care vor decide să desfăşoare activităţi comerciale în România."

Traduceri autorizate și profesionale (cehă/română)

Copyright © 2007 - Moțec Ștefan - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii.

ACASĂ PREZENTAREA CABINETULUI SERVICII OFERITE REFERINȚE CLIENȚI CONTACT

Profesioniștii, indiferent de statutul lor juridic sunt supuși regulilor de drept civil

Timișoara, 27.11.2017


Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 republicată, în cadrul tribunalului funcționează secții sau după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori și de familie, cauze de contencios administrativ și fiscal, cauze de conflicte de muncă și asigurări sociale.

Dispozițiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 prevăd că: „prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instanței, în raport cu numărul cauzelor, se pot înființa, în cadrul secțiilor civile, complete specializate pentru soluționarea anumitor categorii de litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: a) cererile în materie de insolvență, concordat preventiv și mandat ad-hoc: b) cererile în materia societăților comerciale și a altor societăți, cu sau fără personalitate juridică, precum și în materia registrului comerțului; c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței; d) cererile privind titlurile de valoare și alte instrumente financiare.

Într-o speță, Curtea de Apel Timișoara–Secția a II-a Civilă1, având de soluționat un conflict negativ de competență între secția civilă și secția a II-a din cadrul Tribunalului Caraș - Severin, a stabilit competența de soluționare a apelului în favoarea Secției I Civile. Curtea, în motivarea regulatorului de competență, a reținut din considerentele Deciziei nr. 18/17.10.2016 pronunțată în dosarul nr. 11/2016 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 237 din 6 aprilie 2017. Conform deciziei instanței supreme, competența materială procesuală a tribunalelor/secțiilor specializate se determină în funcție de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute în vedere cu titlu exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

Înalta Curte de Casație și Justiție reține printre altele că, revine judecătorului, ca prim interpret al legii, rolul de a decela elementele comune, cum sunt cele avute în vedere de legiuitor la stabilirea celor patru categorii de litigii exemplificate în art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 și de a aprecia asupra competenței materiale procesuale proprii în soluționarea litigiului cu judecata căruia a fost investit.

Pornind de la interpretarea obligatorie dată de instanța supremă, Curtea de Apel Timișoara și-a însușit argumentele prezentate de Secția a II-a Civilă, reținând că, potrivit Deciziei nr. 18/2016 din 17.10.2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, obligatorie pentru instanțe de la data publicării în Monitorul Oficial, conform art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă, competența de soluționare a cauzelor se determină după natura și obiectul litigiului, neavând nicio relevanță calitatea de profesionist a uneia dintre părți. Amintim că în motivarea deciziei Î.C.C.J., la paragraful 160, se precizează că ..toți profesioniștii, indiferent de statutul lor juridic (...). sunt supuși regulilor de drept civil, și nu unor reguli speciale".

Concluzionează curtea că, în speță, cauza dedusă judecății este o ordonanță președințială, având ca obiect evacuarea pârâtei de pe un teren, astfel încât nu are nicio relevanță în analizarea acestei cereri faptul că apelantul creditor are calitatea de profesionist, natura și obiectul litigiului fiind civile.

Deși interpretarea oferită de Înalta Curte de Casației și Justiție prin Decizia nr. 18/2016, are menirea să lămurească și să ajute instanțele, de la intrarea în vigoare a deciziei, nu putem să nu observăm faptul că, exact judecătorul, căruia îi revine rolul să stabilească competența, nu este pe deplin lămurit cu privire la aspectele rezolvate de  instanța supremă, de vreme ce o bună parte din instanțe, în continuare, transferă competența de soluționare a cauzelor de la o instanță la alta sau trimit dosarele de la o secție către alta. Astfel, conform legii se nasc conflicte negative de competență, care nu fac altceva decât că expun justițiabilul unui alt timp de așteptare, și care în mod evident conduce la tergiversarea soluționării cauzei sale într-un termen rezonabil, în dezacord cu dreptul prevăzut de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.


Avocat Lăcătuș Igor

MOȚEC ȘTEFAN – Cabinet de avocat

1 Anexăm sentința Curții de Apel Timișoara - Secția a II-a Civilă.


« Mergi înapoi la toate articolele.


Română

English

Čeština