Aria de acoperire a serviciilor juridice prestate de Moţec Ştefan – Cabinet de avocat pentru clienţii săi, respectiv a consultaţiilor juridice şi a reprezentării în faţa instanţelor de judecată, a executorilor judecătoreşti, a altor instituţii publice locale sau centrale, precum şi a partenerilor comerciali, este una naţională. În acest sens, puteţi vedea o hartă interactivă a României unde sunt evidenţiate localităţile în care am prestat în mod efectiv şi direct servicii juridice pentru clienţii noştri.

+40 356 179 038

office@avocatmotec.ro

ARHIVA ELECTRONICĂ → www.aegrm-timis.ro

Mergi la prima pagină.

MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

"Ca semn al aprecierii serviciilor, cu acordul d-voastră, vă informăm că vom recomanda şi în viitor serviciile juridice prestate de către cabinetul d-voastră de avocatură partenerilor noştri din Slovacia care vor decide să desfăşoare activităţi comerciale în România."

Traduceri autorizate și profesionale (cehă/română)

Copyright © 2007 - Moțec Ștefan - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii.

ACASĂ PREZENTAREA CABINETULUI SERVICII OFERITE REFERINȚE CLIENȚI CONTACT

Modificări ale legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

08.12.2023


Începând cu data de 11 noiembrie 2023, sunt aplicabile modificările aduse Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor. Legea 115/2023 aduce o serie de modificări, cea mai importantă fiind legată de obligativitatea încheierii unui contract PAD (Poliță de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară, de către proprietarul acesteia.

Ce este un contract PAD?

Conform definiției legale, contractul PAD este contractul de asigurare a locuinței împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asiguratorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile legi. Prin dezastrul natural se înțelege, o formă de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale, care generează prejudicii materiale. Obligativitatea încheierii unui contract PAD, revine proprietarilor persoane fizice sau juridice, pentru construcții cu destinație de locuință, înregistrate cu această destinație în evidențele fiscale.

Principala modificare adusă de legea 115/2023

Înainte de modificarea legii, articolul 10 prevedea pentru persoana care devenea proprietară a unei locuințe neasigurate, obligația de a încheia un contract PAD, în termen de 5 zile lucrătoare de la autentificarea titlului de proprietate. În momentul actual, prin legea 115/2023, art. 10 a suferit modificări substanțiale. Astfel că, în temeiul alineatul 1 al articolului amintit, proprietarul, pentru a înregistra sau modifica înregistrarea unei locuințe, este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței. Prin urmare, înregistrările sau modificările de carte funciară, sunt condiționate de existența unui contract PAD.

Alte modificări

- Prima anuală de asigurare a unei locuințe de tip A a fost aproximativ 100 de lei, iar schimbarea legislativă aduce o majorare a primei la valoarea de 130 de lei.

- Polițele PAD pot fi acum încheiate pe perioade mai lungi de un an, dar numai în multiplu de 12 luni.

- În cazul vânzării unei locuințe deja asigurate, contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în document, în beneficiul noului proprietar .

Concluzii

Cartea funciară este registrul public, ce conține informații despre situația unui imobil, atât informații juridice (dreptul de proprietate, dezmembrăminte, sarcini) cât și tehnice (suprafață, nr. de camere, vecinătăți). Odată cu intrarea în vigoare a  modificărilor legii  260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, pentru a înscrie un imobil în cartea funciară sau pentru a rectifica, sau pentru a nota drepturi sau alte raporturi juridice în cartea funciară, este nevoie de prezentarea unui contract PAD (valabil încheiat) la data solicitării.


MOȚEC ȘTEFAN – Cabinet de avocat

Prin avocat Iosif Florea


« Mergi înapoi la toate articolele.

Română

English

Čeština