Aria de acoperire a serviciilor juridice prestate de Moţec Ştefan – Cabinet de avocat pentru clienţii săi, respectiv a consultaţiilor juridice şi a reprezentării în faţa instanţelor de judecată, a executorilor judecătoreşti, a altor instituţii publice locale sau centrale, precum şi a partenerilor comerciali, este una naţională. În acest sens, puteţi vedea o hartă interactivă a României unde sunt evidenţiate localităţile în care am prestat în mod efectiv şi direct servicii juridice pentru clienţii noştri.

+40 356 179 038

office@avocatmotec.ro

ARHIVA ELECTRONICĂ → www.aegrm-timis.ro

Mergi la prima pagină.

MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

"Ca semn al aprecierii serviciilor, cu acordul d-voastră, vă informăm că vom recomanda şi în viitor serviciile juridice prestate de către cabinetul d-voastră de avocatură partenerilor noştri din Slovacia care vor decide să desfăşoare activităţi comerciale în România."

Traduceri autorizate și profesionale (cehă/română)

Copyright © 2007 - Moțec Ștefan - Cabinet de avocat. Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii.

ACASĂ PREZENTAREA CABINETULUI SERVICII OFERITE REFERINȚE CLIENȚI CONTACT

Istoricul cabinetului

Moţec Ştefan, avocatul titular al Moțec Ștefan – Cabinet de avocat şi-a început activitatea profesională în Bucureşti în anul 2000, acumulând, de-a lungul timpului, o experienţă bogată în materie judiciară la nivelul diferitelor ramuri de drept, specializarea principală fiind axată pe domeniul dreptului comercial, cu toate componentele adiacente acestuia.

Urmare a transferului în Baroul Timiş din anul 2004, cabinetul de avocatură şi-a continuat activitatea profesională în Timişoara, activitate care s-a dezvoltat odată cu trecerea anilor, atât sub aspectul nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor prestate, cât şi sub aspectul teritorialităţii acestora, ceea ce a presupus, în mod natural şi logic, dezvoltarea sub aspect uman şi tehnic, în aşa fel încât să asigure o prestare operativă a serviciilor juridice, fără să facă însă rabat de la calitatea serviciului prestat.

Astfel, în prezent, personalul cabinetului de avocatură Moțec Ștefan – Cabinet de avocat este compus din 10 persoane (avocaţi şi personal auxiliar), existând un raport bine proporţionat între volumul de muncă necesar satisfacerii clientelei cabinetului (atât a celei stabile, cât şi a celei fluctuante) şi capacitatea umană a acestuia. Sub aspect logistic, cabinetul de avocatură este dotat cu o bibliotecă juridică, beneficiind de abonamente la importante publicații de specialitate, echipament tehnic şi programe de calculator specifice de ultimă generaţie, desfăşurându-şi activitatea într-un spaţiu corespunzător, în suprafaţă de peste 150 mp.

Experiența cabinetului

Având în vedere că de-a lungul timpului Moțec Ștefan – Cabinet de avocat a prestat servicii juridice cu preponderenţă în materie comercială şi cu prioritate persoanelor juridice străine, se poate trage implicit concluzia că experienţa acestuia este una consolidată în sfera activităţii comerciale, adaptată nevoilor specifice societăţilor comerciale, române şi străine.

Experienţa noastră este confirmată, de asemenea, şi de stabilitatea relaţiilor cu clienții noștri în prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică, dezvoltând, în cele mai multe cazuri, colaborări de lungă durată, fapt confirmat şi prin scrisorile de referinţă primite de la aceștia.

Cu toate acestea, ne exprimăm convingerea că suntem expuşi unor provocări profesionale, economice şi sociale continue, motiv pentru care cautăm să dezvoltăm şi să adaptăm serviciile noastre juridice la noile condiţii sociale, economice şi juridice, în aşa fel încât să fim în măsură să răspundem pozitiv și cu celeritate oricăror exigenţe ale actualilor şi potenţialilor clienţi.

Portofoliul cabinetului

Printre clienţii cabinetului de avocatură se regăsesc, în principal, societăţi comerciale atât de naţionalitate română, cât şi străine (în principal din Republica Cehă şi Slovacia).

Clientela este diversificată, având în portofoliu atât societăţi comerciale care decid, încă de la început, demararea activității comerciale alături de noi, cât şi societăţi comerciale consolidate şi cu renume, care au cifre de afaceri de sute de milioane de euro, din diverse domenii de activitate, cum ar fi: comerţ (intern şi internaţional), construcţii, asigurări (naţionale şi internaţionale), transport şi logistică, investitori în energie, agricultori, producători în domeniul alimentar, prestatori de servicii, instituţii financiare nebancare, brokeri de asigurare, asociaţii şi fundaţii.

Acoperirea națională

Datorită faptului că majoritatea clienţilor noştri nu îşi au sediul social sau nu-şi desfăşoară activitatea comercială în Timişoara - localitatea în care ne-am stabilit sediul profesional - am fost nevoiţi să ne adaptăm sistemul de lucru, în aşa fel încât să putem satisface exigenţele clienţilor noştri „la distanţă”, sens în care, la început, consultaţiile juridice au fost prestate prin corespondenţă (prin e-mail, scrisori recomandate, fax şi telefon), iar cu timpul, nevoile clienţilor ne-au obligat să asigurăm şi activitatea specifică de reprezentare în instanţă, acoperind o arie extinsă la nivel național, inclusiv reprezentarea acestora în faza executării silite.

De asemenea, dispunem de capital uman, material şi logistic pentru deplasări pe întreg teritoriul țării, ori de câte ori interesele clienţilor noştri impun aceste necesități. Facem precizarea că nu am recurs la colaboratori externi pentru asigurarea anumitor servicii juridice de pe teritoriul ţării din dorinţa de a ne asigura, în mod neechivoc, de faptul că serviciul juridic care trebuie prestat pentru un client într-o altă localitate decât Timişoara este de cea mai bună calitate, iar acest nivel calitativ nu-l putem garanta pentru clienţii noştri decât dacă îl prestăm în mod direct.

În continuare dorim să vă prezentăm, în ordinea relevanței, serviciile prestate la distanță de către Cabinetul nostru, fără a considera epuizată enumerarea:

În concluzie, având în vedere specificul serviciilor pe care le furnizăm şi a sistemului de lucru implementat în cadrul cabinetului, vă asigurăm că vă putem presta servicii juridice indiferent de locul în care aveţi sediul social sau în care vă desfăşuraţi efectiv activitatea comercială.

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare - agent autorizat de Ministerul Justiției

Moţec Ştefan - Cabinet de avocat este unul din cei 60 de agenţi autorizaţi la nivel naţional de Ministerul Justiţiei în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, oferind servicii specifice garanţiilor reale mobiliare, constând în consultanţă de specialitate, precum şi de înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau de studiere a acesteia.

Acest aspect reprezintă un atu în plus datorită faptului că suntem în măsură să şi punem în practică o serie de aspecte concrete care vizează sistemul de garanţii reale mobiliare, fapt ce reprezintă un element tot mai important în activitatea comercială a clienţilor noştri, cu atât mai mult cu cât se impune, inclusiv datorită crizei economice, stabilirea şi implementarea unui sistem de garanţii a creanţelor şi a relaţiilor contractuale foarte bine consolidat.

Calitatea de consul onorific al avocatului titular

Datorită unor însuşiri şi calităţi atât umane, cât şi profesionale, care au fost observate şi apreciate de-a lungul timpului de către o serie de personalităţi importante din diferite medii relevante, Moţec Ştefan, avocatul titular al cabinetului de avocatură, a fost numit consul onorific al Republicii Cehe, confirmându-se astfel, dintr-o anumită perspectivă atât un trecut profesional şi social de excepție, cât şi o încredere într-un viitor pe măsură. Este o garanţie în plus pentru un serviciu juridic prestat cu responsabilitate şi onestitate.

Română

English

Čeština