Oblast pokrytí právnických služeb Motec Stefan – Advokátní kancelář pro své klienty a obchodní partnery, respektive právnické poradenství a zastupování před soudem, soudními exekutory, dalšími veřejnými institucemi na lokální a centrální úrovni, je jednou celostátní. Jako důkaz máte možnost shlédnout interaktivní mapu Rumunska s podtrženými lokalitami, kde naše kancelář přímo a efektivně působila pro své zákazníky.

+40 356 179 038

office@avocatmotec.ro

ARHIVA ELECTRONICĂ → www.aegrm-timis.ro

Mergi la prima pagină.

MOȚEC ȘTEFAN

ATTORNEY AT LAW

societate profesională de avocatură

"Spolupráce a komunikace s právnickou kanceláří byla vedena k naší velké spokojnosti a dále potvrzujeme, že to, co bylo dohodnuto z finančního hlediska, bylo přesně dodrženo bez dalších vícenákladů."

Překlady autorizované a profesionální (cesko/rumunské)

Užitečný spojení

Copyright © 2007 - Moțec Ștefan - Advokátní kancelář. Všechna práva vyhrazena. Termíny a podmínky.

DOMŮ O NÁS POSKYTOVANÉ SLUŽBY REFERENCE NAŠICH KLIENTŮ KONTAKT

Historie kanceláře

Motec Stefan, titulní advokát Motec Stefan – Advokátní kancelář, zahájil profesionální kariéru v hlavním městě Rumunska – Bukurešť – v roce 2000, získáním, v průběhu let, bohatých zkušeností v právnických oblastech, hlavním zaměřením pak na obchodní právo, se všemi přilehlými komponenty.

Důsledkem přechodu do Advokátní komory Timiš v roce 2004, naše kancelář rozvíjela svou činnost v největším městě západního Rumunska Temešvár, kde v průběhu času došlo k výraznému zlepšení kvantity a kvality naších služeb, také ve smyslu většího teritoriálního pokrytí, což znamenalo, přirozeně a logicky, rozvoj lidských a technických zdrojů pro zajištění operativních služeb, bez kompromisu na úrovní kvality aktivit.

V současné době Motec Stefan – Advokátní kancelář tvoří 10 členů (právníci a pomocný personál) s dodržením efektivního poměru mezi objemem práce nezbytného pro klienty kanceláře (stálých a náhodných) a lidského potenciálu kanceláře. Logistická kancelář disponuje slušnou právnickou knihovnou s předplatným na nejprestižnější odbornou literaturu, technickým vybavením a moderním SW poslední generace a činností tvořenou v důstojných prostorách v rozloze 150 m2.

Zkušeností kanceláře

S ohledem na skutečnost, že se v minulosti Motec Stefan – Advokátní kancelář zaměřila na právnické služby v obchodní sféře a prioritně právnické subjekty ze zahraničí, lze vyvodit závěr, že zkušenost kanceláře je hlubší v této oblasti, přizpůsobená potřebám obchodních společností, rumunských i zahraničních.

Naše zkušenost je potvrzená také uzavřenými spolupracemi s našimi klienty, v poskytnutí služeb právnické asistence a zastupování, ve většině případů přecházejíc do dlouhodobých smluv. To lze vyrozumět snadno a jednoduše z doporučujících dopisu poskytnutých některými klienty.

Přesto jsme si vědomy toho, že čelíme neustálým profesionálním, ekonomickým, sociálním výzvám, což je důvod, pro který se snažíme rozvíjet a přizpůsobit naše služby novým a novým právnickým, ekonomickým a sociálním podmínkám, tak abychom byli schopni odpovědět kladně a rychle nejnáročnějším potřebám stávajících a budoucích partnerů.

Portfolio kanceláře

Mezi klienty advokátní kanceláře se zařazují především obchodní společnosti jak z Rumunska, tak ze zahraničí (převážně z České republiky a Slovenska).

Klientela je velice různorodá, patří k ní, jak společnosti, které vstupují do obchodních aktivit společně s námi, tak zavedené a renomované obchodní společnosti s ročním obratem stovek milionů EURO v různých oblastech jako: obchod (interní a mezinárodní), stavebnictví, pojišťovnictví (národní a mezinárodní), doprava, logistika, investice v energetickém sektoru, zemědělství, potravinářství, poskytování služeb, nebankovní finanční aktivity, specifické aktivity - sdružení a nadace.

Celostátní pokrytí

Protože většina našich klientů nemá sídlo ve městě Temešvár, nebo nepůsobí přímo v tomto městě – lokalita, která je sídlem naši kanceláři – byla zde výzva přizpůsobit pracovní systém pro splnění přání zákazníků tzv. „na dálku“, ve smyslu poskytování právnických služeb korespondenčně (e-mail, doporučené dopisy, fax, telefon) a časem nás potřeby klientů vedli k uskutečnění specifické služby zastupování před soudy s pokrytím celé oblasti Rumunska, včetně zastupování v procesu soudní exekuce.

Zároveň máme lidský, hmotný a logistický kapitál pro pružnost pohybu v národním teritoriu, kdykoliv a kdekoliv to náš klient vyžaduje. Podotýkáme, že dosud se úspěšně vyhýbáme externí spolupráci, abychom měli bezprostřední jistotu, že služby naším klientům i mimo místa našeho sídla jsou na nejvyšší kvalitativní úrovni – proto přímá angažovanost naši kanceláře.

Dále chceme prezentovat, v pořadí jakési důležitosti, služby poskytnuté „na dálku“ naší kanceláři, aniž abychom si mysleli, že můžeme vyčerpat rozsah naši aktivity:

Závěrem, s ohledem na specifika naši aktivity a pracovního systému zavedeného v naší kanceláři, Vás chceme ujistit, že jsme schopní splnit Vaše náročné požadavky nezávisle na místě Vašeho sídla nebo oblast aktivity Vaši společnosti.

Elektronický Archiv Movitých Záruk – autorizovaný agent Ministerstvem Spravedlnosti

Motec Stefan – Advokátní kancelář, je jeden z 60 subjektů v celonárodním měřítku, autorizovaných Ministerstvem Spravedlnosti, v rámci Národní Jednoty Advokátních Komor v Rumunsku s právem poskytovat služby v oblasti movitých záruk, a to ve smyslu specifického poradenství a zapisováním do Elektronického Archivu Movitých Záruk, nebo práce s databází.

Proto to považujeme za další PLUS naší kanceláře, jsme schopní využít v praxi série konkrétních aspektů týkajících se systému movitých záruk, o to důležitější- čím déle tím více v obchodních aktivitách naších klientů, zvlášť v době ekonomických nejistot, je téměř nezbytnou součástí stanovení, zavedení a posílení určitého systému movitých záruk, pohledávek a práv ze smluvních vztahů.

Funkce honorárního konzula titulního advokáta

Díky profesionálním a lidským hodnotám v průběhu času oceněných různými osobnostmi z různých relevantních kruhů, Motec Stefan – titulní advokát – byl jmenován honorárním konzulem České Republiky v Rumunsku, jako garance, z určitého úhlu pohledu, výjimečného dosavadního profesionálního a sociálního charakteru jmenovaného, a také důkaz naděje a důvěry v dobré budoucnosti. Je to záruka navíc pro právnickou činnost poskytnutou naší kanceláři ve znamení nejvyšší zodpovědnosti a čestnosti.

Română

English

Čeština