The coverage of legal services offered by Motec Stefan – Law Office for its clients, meaning legal advice and representation in courts, with enforcers, and other local or central government institutions and commercial partners, is nationwide. In this regard, you can see an interactive map of Romania where we are marked the locations in which we provided an effective and direct legal services to our customers.

+40 356 179 038

Full name: *

E-mail Address: *

Address (city and country): *

Your Message: *

* Required information

ARHIVA ELECTRONICĂ → www.aegrm-timis.ro

Mergi la prima pagină.

MOȚEC ȘTEFAN

ATTORNEY AT LAW

Professional law office

"... As a token of appreciation of your services, with your agreement, we will recommend in the future the legal services provided by your law office to our partners in Slovakia if they decide to conduct businesses in Romania."

Professional and certified translations (Czech / Romanian)

Copyright © 2007 - Moțec Ștefan - Law Office. All rights reserved. Terms and conditions.

HOME ABOUT US SERVICES REFERENCES CONTACT

EVALUAREA PERFORMANŢELOR SALARIAŢILOR – un aspect de noutate şi actualitate în activitatea fiecărei societăţi comerciale care foloseşte capitalul uman

Conform noilor prevederi ale Codului muncii, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 40/2011, în vigoare începând cu 30 aprilie 2011, în sarcina angajatorilor a fost instituită o nouă obligaţie, respectiv de a stabili criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor, precum şi procedura de evaluare aferentă. Corelativ, angajatorul are dreptul de a stabili în mod unilateral obiectivele de performanţă, salariatul având obligaţia să le respecte şi să facă tot posibilul să le atingă.

În timp ce criteriile de performanţă se stabilesc numai cu acordul salariaţilor, aceştia nu au posibilitatea de a cenzura dreptul angajatorului de a stabili unilateral obiectivele de performanţă, angajatorul fiind singurul care poate impune rezultatele pe care doreşte să le atingă şi care poate stabili obiectivele pe care salariaţii trebuie să le realizeze în atingerea acestor rezultate.

Stabilirea criteriilor de performanţă şi a procedurii de evaluare sunt foarte importante în cazul concedierii salariatului pentru necorespundere profesională, când concedierea poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulament intern.

De asemenea, criteriile de evaluare au implicaţii importante asupra concedierii colective. Anterior noii reglementări, angajatorii erau obligaţi ca la orice concediere colectivă sa selecteze salariaţii mai întâi pe criterii sociale, însă în prezent, în etapa selectării salariaţilor care urmează să fie disponibilizaţi colectiv, angajatorul va proceda mai întâi la evaluarea realizării obiectivelor de performanţă ale salariaţilor şi abia apoi va aplica criteriile de departajare prevăzute de Codul Muncii.

Date fiind implicaţiile pe care noua reglementare le poate avea în ce priveşte bunul mers al afacerii şi optimizarea acesteia în segmentul aferent capitalului uman, stabilirea unor obiective de performanţă şi mai ales a unor criterii clare în baza cărora să poată fi evaluată activitatea profesională a salariaţilor fiind condiţii imperative pentru a putea controla şi eficientiza activitatea societăţii, Moţec Ştefan – Cabinet de avocat vă poate ajuta să implementaţi cu succes aceste noi prevederi legale, prin elaborarea unor obiective de performanţă, criterii de evaluare şi proceduri de evaluare, adaptate la specificul activităţii dumneavoastră, potenţialul nostru client.

În consecinţă, realizând importanţa acestui aspect pentru orice întreprinzător responsabil, în cadrul cabinetului am prelucrat deja un set de documente complete aferente evaluării performanţelor salariaţilor, tocmai pentru a scurta timpul de răspuns numărului mare de solicitări la care ne aşteptăm în perioada imediat următoare.

Sofia Buda, 26.05.2011

« Go back to News page

Română

English

Čeština